Back 1/11


จากความฝัน... สู่ความจริง ...

จากความคิดที่พูดประชดภรรยา ผู้ที่ชอบร้องขอให้เราพาไปซื้อกาแฟสดก่อนคุณเธอจะไปทำงาน ทำให้เราคิดว่าสักวันจะเปิดร้านกาแฟสดให้คุณเธอได้มาอุดหนุนร้านของครอบครัวแทนและเป็นแนวความคิดของพันตำรวจเอกวัฒนา ยี่จีน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากที่จะจัดเป็นที่นั่งและพักผ่อนพร้อมทั้งให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ก็เลยเข้าทางจ่าบัตร์ ครับนี่ก็เป็นที่มาของร้านกาแฟสด “ COP COFFEE ” หน้า สน.หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2551

ทำไมต้องเป็น “ COP COFFEE ” มีหลายคนถามเราว่าทำไมและแปลว่าอะไร คำตอบง่ายในคำของมันเอง นั้นคือ “ กาแฟสำหรับตำรวจ ” แต่เปิดให้บริการกับประชาชนทัวไปด้วยในราคาสว้สดิการที่ขายในราคาเดียว....(รับว่าถูกกว่าท้องตลาดและรสชาดไม่ต่างกันกับบรรยากาศที่เป็นกันเอง..)

เดิมเริ่มจากบู๊สกาแฟเล็กๆ กับหมวกตำรวจ 1 ใบ ก้าวมาสู่ร้านเล็กๆที่มีต้นไม้ล้อมรอบและโตมาเป็นร้านกาแฟสด ซึ่งเป็นศาลาที่พักประชาชน (coffee park)สน.หัวหมาก ในวันที่ 1 มกราคม 2554

Copyright 2014 cop coffee. All rights reserved.